Webtartalom-megjelenítő

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM

MOME Repozitórium, továbbiakban MOMER


A MOMER  célja, hogy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen folyó művészeti, tudományos és design tevékenység eredményeként létrejött művek teljes szövegét elérhetővé tegye, részt vegyen a tudományos és egyetemi publikációk hozzáférésének nemzetközi hálózatában, illetve megvalósítsa az egyetemen létrejött digitális tartalmak összegyűjtését és publikálását, tartalmi és tematikai feldolgozását, hosszú távú megőrzését.


A repozitóriumban tárolt doktori disszertációkat a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Könyvtára a 33/2007. (III. 7.) kormányrendelet 11.§, valamint a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 53/A §, illetve a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem doktori szabályzata értelmében hozza nyilvánosságra. A művek szerzői jogáról a hatályos 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata rendelkezik.

A MOMER tartalmazza a 2013-tól elkészült szakdolgozatokat, portfóliókat, prezentációkat, mestermunkákat, értekezéseket, a doktori képzésben készült PhD és DLA dolgozatokat. 

A repozitóriumban található doktori anyagok - a jogszabályban biztosított lehetőségek, kivételek figyelembevételével - szabadon hozzáférhetőek.

A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról a doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről a következőképpen rendelkezik:

53/A. §

(1) A doktori értekezés - és annak tézisei - mindenki számára nyilvános. A nyilvánosságra hozatal legfeljebb a szabadalmi illetve oltalmi bejelentés közzétételének időpontjáig elhalasztható. A doktori értekezés és tézisei elektronikus, illetve nyomtatott formában való nyilvántartásáról és teljes terjedelmű nyilvánosságra hozataláról a doktori fokozatot odaítélő felsőoktatási intézmény gondoskodik, oly módon, hogy a doktori értekezés és tézisei egy nyomtatott és egy elektronikus adathordozón rögzített példányát a felsőoktatási intézmény központi könyvtárában, katalogizálva elhelyezi.

(2) A doktori értekezést és téziseit elektronikus formában az Adatbázisban, az általánosan elfogadott nemzetközi gyakorlatnak megfelelő (DOI) azonosítóval ellátva, mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.

MOME Doktori Szabályzat


Általános/Feltöltési Szabályzat

Szakdolgozat és Mestermunka feltöltése a MOMER-be


A szakdolgozatok leadása csak elektronikus formában történik, fizikai (nyomtatott) leadás nincs. A feltöltés mindenki számára kötelező, a korábbi években elkészült szakdolgozatokat is újra fel kell tölteni.


A szakok hallgatóinak a diplup.mome.hu-n keresztül kell munkáikat (szakdolgozat, portfólió, szakdolgozat absztrakt) feltölteniük a MOMER-be. A feltöltési határidők mindig az aktuális tanévben kerülnek pontos meghatározásra.


Hallgatói segédlet: https://designportal.mome.hu/web/guest/utmutatok-es-segedanyagok2

Opponenseknek:  https://designportal.mome.hu/web/guest/utmutatok-es-segedanyagok2
Mestermunka előprezentációk technikai és adminisztratív megoldása on-line környezetben


A mestermunka előprezentációk előre meghatározott időpontokban zajlanak; a prezentációk véleményezése online írásban történik, a januári szakdolgozat prezentációval megegyező módon. A felvetődő adminisztratív kérdésekkel az intézeti oktatási titkárokhoz lehet fordulni.

Sikertelen mestermunka prezentáció esetén a pótprezentáció végső határideje a tervező szakok számára külön kerül meghatározásra. A dokumentáció szintén online formában történik.


A prezentációk lezajlása után a szakoknak, előre meghatározott időpontig rögzíteni kell az adott kódszámú Mestermunka teljesítéseket a Neptunban, mivel a prezentáció sikeres teljesítése egységesen a tantárgy teljesítésének a feltétele, amely szükséges az abszolutórium kiállításához, mely a TIOK feladata.


Mestermunka leadása:


A hallgatók a Könyvtár feltöltő felületét használják a műleírás, illetve egyéb mestermunka dokumentáció leadásához, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, időpont változtatása nélkül (a szakos védést megelőző 8. nap). 

A szakok javasolhatnak a mestermunka egyéb elemeinek leadásához alternatív feltöltő felületet (pl. az egyetem által regisztrált google drive felület – ezek zárt és biztonságos kialakításához a TechPark igény szerint segítséget nyújt a szakok számára), de a műleírás feltöltésére kötelező a Könyvtár felületét használni, mely a diplup.mome.hu oldalon keresztül érhető el. A belépéshez a hallgatók a Neptun kódjukat használják.