Webtartalom-megjelenítő

Webtartalom-megjelenítő

 

 

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) létrehozásának és működésének célja, hogy legyen egy sok célra hasznosítható nemzeti bibliográfiai adatbázis Magyarországon. Ez egy országos elektronikus adatbázis, az oktatói, kutatói tudományos és művészeti tevékenység hiteles igazolásának alapeszköze, kizárólagos forrása. Az MTMT-ben minden magyar tudományos kutató elhelyezheti és nyilvánossá teheti tudományos munkásságának bibliográfiai adatait.  
 
A közlemény adatainak helyességéért elsősorban az adatfelvivő szerző felel. A minőségbiztosítás során az intézményi MTMT adminisztrátor a bevitt rekordot megvizsgálja és jóváhagyja, ezzel tanúsítva, hogy a rekord megfelel a bibliográfiai adatbázis adatbeviteli és besorolási szabályainak.
 
Minden bevitt és a szerző által véglegesített publikáció szakmai keresés során megjeleníthető (nyilvános). A tudományos életmű részévé egy publikáció akkor válik, ha a szerző saját személyi adatait hozzácsatolja a publikációhoz, és a szerző az életmű érvényességének dátumát bejegyzi.